Terugbetaling Psychotherapie door ziekenfondsen


Momenteel is de terugbetaling van psychotherapie anders bij elk ziekenfonds. Zelfs binnen eenzelfde ziekenfonds kunnen er verschillen zijn afhankelijk van de provincie. Omdat de regelgeving hierrond niet evident is, kan je hieronder een overzicht terugvinden van de terugbetalingsvoorwaarden per ziekenfonds.

Enkel terugbetaling voor erkende psychologen en psychotherapeuten

Vaak is er voor de terugbetaling een vereiste dat de psychotherapeut of psycholoog erkend is. De psycholoog moet aangesloten zijn bij de psychologencommissie en in sommige gevallen een bijkomende 4-jarige therapie-opleiding genoten hebben.


Christelijke mutualiteit (CM)


Vanaf 2023

• Aangepaste tegemoetkoming voor volwassenen.
• Terugbetaling ook bij klinisch seksuologen, klinisch psychologen en psychotherapeuten met een Europees certificaat.

Kinderen & jongeren

• 50% terugbetaald/zitting, maximum €30
• Verhoogde tegemoetkoming: 75% terugbetaald/zitting, maximum €45

Volwassenen

• Prestaties tot en met 31 december 2022:

   o 50% terugbetaald/zitting, maximum €10
   o Verhoogde tegemoetkoming: 75% terugbetaald/zitting, maximum €15

• Prestaties vanaf 1 januari 2023:

   o €10/zitting
   o Verhoogde tegemoetkoming: €15/zitting.

Een terugbetaling kan voor maximaal 24 tegemoetkomingen/leven en steeds één zitting/dag. Dit geldt ook voor online trajecten.

Voorwaarden

• De CM-voordeel is voor behandelingen vanaf 1 januari 2022.
• De veranderingen zijn voor behandelingen vanaf 1 januari 2023.

• Kinderen en jongeren:
   o Je moet lid zijn.
   o Heeft recht op het Groeipakket voor jongeren tot maximum 25 jaar of is ingeschreven als persoon ten laste op de dag van de eerste sessie.

• Volwassenen:
   o Je moet lid zijn.

• De behandeling gebeurt door een klinisch psycholoog, een klinisch orthopedagoog of een psychotherapeut dat erkend is.

• Vanaf 1 januari 2023 door:
   o een erkende klinisch seksuoloog
   o een klinisch psycholoog met Europees certificaat
   o een psychotherapeut met Europees certificaat

• Terugbetaling is niet voor zittingen die bedoeld zijn als testing en (voor)onderzoeken.Helan


Kinderen, jongeren en volwassenen

• €10/sessie terugbetaald, maximum 12 sessies/jaar.

Voorwaarden

• Individuele sessies worden gegeven door een klinisch psycholoog of orthopedagoog. Deze moeten zich hebben aangesloten bij een netwerk voor geestelijke gezondheidszorg dat de conventie met het RIZIV heeft ondertekend.
• Voor gespecialiseerde zorg is een functioneel bilan nodig. Dit wordt opgesteld door de psycholoog/orthopedagoog bij de eerste sessie.
• Slechts 1 sessie of groepssessie/dag/rechthebbende wordt terugbetaald. Uitzondering: sessie met ouders, voogd of familielid.
• Bij geen recht op terugbetaling via de wettelijke ziekteverzekering: €10/sessie, maximum 12 sessies/jaar.

Vlaams en Neutraal Ziekenfonds (VNZ)


Vanaf 2023

• €10/sessie, maximum €150/ jaar.

Voorwaarde

• Zorg moet worden verleend door een erkend orthopedagoog, psycholoog of seksuoloog of door orthopedagoog of psycholoog (masterdiploma).


Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen (NZVL)

(Klik hier voor het terugbetalingsformulier van NZVL)

Vanaf 2023

• Terugbetaling tot 15 sessies, €10/sessie.
• Maximum €150/per kalenderjaar

Voorwaarde

• De consultaties gebeuren door een erkend (klinisch) psycholoog, orthopedagoog of seksuoloog of door orthopedagoog of psycholoog (masterdiploma).


Solidaris Antwerpen en Limburg
 


Kinderen

• Tot €20/consultatie terugbetaald
• Verhoogde tegemoetkoming: tot €30/consultatie.

Volwassenen

• Tot €10/consultatie.
• Verhoogde tegemoetkoming: tot €15/consultatie.

Je hebt recht op een terugbetaling voor maximum 12 consultaties/jaar.

Voorwaarden

• Je bent lid.
• Maximaal 1 prestatie/dag.
• Om als kind beschouwd te worden, moet je recht hebben op kinderbijslag.
• Begeleiding moet gedaan worden door een psychologen/psychotherapeut die lid is van een beroepsvereniging dat erkend wordt door het ziekenfonds of beschikt over een visum.Solidaris Brabant

(Klik hier voor het terugbetalingsformulier van Solidaris Brabant)

• Hier krijg je tot €160/jaar terugbetaald voor psychotherapie.
• Er wordt tot €20/zitting bij een psycholoog terugbetaald.
• Maximaal aantal tussenkomsten is 8/kalenderjaar.

Voorwaarden

• Je bent lid.
• De psycholoog moet geregistreerd zijn bij de Psychologencommissie.


Liberale MutualiteitKinderen en jongeren

• Er wordt €20/sessies/kalenderjaar voor psychotherapie, diagnostisch onderzoek en/of cursus mindfulness terugbetaald.
• Er wordt tot maximum €120 terugbetaald.

Voorwaarden

• Terugbetaling is voor elk kind en jongere, waarvoor je het groeipakket krijgt.
• De psycholoog is geregistreerd bij de Psychologencommissie en/of beschikt over een psychologenvisum.

Volwassenen
• Je krijgt een terugbetaling van €10/sessie bij een psycholoog/psychotherapeut.
• De tussenkomst bedraagt nooit meer dan €60/kalenderjaar.

Voorwaarden
• Voor elk lid dat geen recht heeft op het groeipakket (kinderbijslag).
• Sessies worden gegeven door een psycholoog/psychotherapeut, geregistreerd bij de Psychologencommissie en/of beschikt over een psychologenvisum en moet erkend worden door de LM.

Praktijk IPO: Locaties

IPO Deurne

Herentalsebaan 421A
2100 Deurne

IPO Willebroek

Nieuwstraat 22
2830 Willebroek 

IPO Kapellen

Antwerpsesteenweg 95
2950 Kapeleln

IPO Antwerpen-Centrum

Tabakvest 87
2000 Antwerpen

IPO Antwerpen

Tabakvest 87
2000 Antwerpen Centrum

Contact (klik hier)

Privacy Policy | GDPR

Aanbod

  • Loopbaanbegeleiding
  • Groepssessies

    Openingsuren

    Consultaties: 
    Op afspraak (ma - zo)