Autisme of ASS

Op zoek naar een psycholoog of psychotherapie voor psychodiagnostiek en psychotherapie bij autisme of ASS, bij IPO Antwerpen ben je aan het juiste adres.


Wat is Autisme Spectrum Stoornis (ASS)?

Autismespectrumstoornis (ASS) is een ontwikkelingsstoornis waarbij de hersenontwikkeling atypisch verloopt. Andere vormen van ASS zijn onder andere Asperger en pervasieve ontwikkelingsstoornis.

De voornaamste kenmerken van ASS uiten zich in moeilijkheden op het gebied van communicatie en sociale interactie.

Voor veel mensen met autisme kan bepaalde sensorische input snel leiden tot overprikkeling, variërend van specifieke geluiden, kleuren, geuren tot aanrakingen. Omdat de reacties op sensorische prikkels sterk verschillen, kan het waardevol zijn om het sensorisch profiel te laten onderzoeken door een psycholoog of autismecoach.

Binnen het spectrum van Autisme Spectrum Stoornis zijn er veel verschillen in hoe autisme zich uiten door verschillende individuen. Voor sommigen heeft autisme aanzienlijke invloed op hun dagelijks functioneren, wat het vinden van werk en het opbouwen van vriendschappen bemoeilijkt. Anderen kunnen echter zelfstandig hun leven vormgeven. Sommige mensen met ASS vertonen opmerkelijke talenten, zoals een uitzonderlijk muzikaal vermogen of artistiek talent.


Hoeveel voorkomt autisme?

Ongeveer 1 tot 2 op de 100 mensen in België hebben autisme. Het lijkt vaker voor te komen bij jongens dan bij meisjes. Hoewel autisme een ontwikkelingsstoornis is, wat betekent dat de kenmerken al vanaf jonge leeftijd aanwezig zijn, krijgen sommige mensen pas op latere leeftijd de diagnose.


Eigenschappen van ASS

De symptomen van autisme zijn individueel en leeftijdsgebonden, en ze kunnen ook overlap vertonen met andere aandoeningen. Een grondige diagnose van autisme vereist daarom een zorgvuldige beoordeling door een psycholoog of psychiater.

Over het algemeen uiten de meest voorkomende symptomen van autisme zich in moeilijkheden op het gebied van communicatie, met inbegrip van taalgebruik, en in sociale interactie.

Frequente symptomen bij kinderen:

- Gebrek aan betrokkenheid in fantasierijk spel
- Verminderde vreugde in het spelen met speelgoed
- Neiging tot repetitief spelgedrag
- Vertraagde vooruitgang in taalontwikkeling
- Ervaart moeilijkheden bij het wachten op zijn beurt of het omgaan met verlies in spelletjes
- Langzamer ontwikkeling van non-verbale communicatieve vaardigheden
- Beperkte respons bij het roepen van de naam van het kind
- …

Frequente symptomen bij jongeren en volwassen:

- Beperkt in het reageren naar anderen
- Verminderde sociale intuïtie
- Uitdagingen bij het herkennen en reageren op de gevoelens en emoties van anderen
- Moeilijkheden in het interpreteren van sociale signalen en lichaamstaal
- Afwijkende benadering van nabijheid en afstand in sociale interacties
- Beperkt oogcontact met anderen
- Gebrek aan begrip of aanvoelen van sociale normen
- Strubbelingen bij het aangaan van vriendschappen en sociale relaties
- Vertonen van ongepaste of ondoordachte sociale reacties


Leven met autisme

Mensen met autisme ervaren de wereld vaak als chaotisch, verwarrend en onlogisch. Ze geven de voorkeur aan een specifieke structuur en routine om grip te krijgen op het leven. Deze behoefte aan orde is belangrijk, aangezien het ontbreken ervan vaak stress en angst teweegbrengt bij personen met autisme. Sociale situaties worden als bijzonder onvoorspelbaar ervaren, waardoor het voor hen soms eenvoudiger lijkt om geen sociale relaties aan te gaan, al zouden ze dit wel graag willen.


Wat is de oorsprong van ASS?

De oorzaak van ASS is nog steeds niet duidelijk volgens de verschillende onderzoekers. Diverse studies zijn uitgevoerd om inzicht te krijgen in de oorsprong ervan, waarbij een genetische component naar voren lijkt te komen als een mogelijke factor.

Bovendien kunnen complicaties tijdens de zwangerschap, blootstelling aan schadelijke stoffen en het voorkomen van bepaalde familiaire aandoeningen ook een rol spelen in het ontstaan van ASS. Het complexe samenspel van deze factoren maakt het begrijpen van de oorsprong van ASS een uitdagend en voortdurend onderzocht vraagstuk.


Hoe wordt Autisme Spectrum Stoornis vastgesteld?

Een correcte diagnose van autisme vereist een uitgebreid diagnostisch traject. Dit proces omvat doorgaans meerdere sessies waarbij zowel de cliënt zelf als de directe omgeving betrokken worden. Verschillende methoden worden toegepast, zoals het afnemen van vragenlijsten en testen, gesprekken met psychologen of psychiaters, en mogelijk observaties thuis of op school. Het is van essentieel belang dat de diagnostiek zorgvuldig wordt uitgevoerd en dat er geen overhaaste conclusies worden getrokken.Therapie voor autisme

Hoewel autisme op zichzelf niet te genezen is, bestaan er diverse therapieën die het leven van mensen met ASS aanzienlijk kunnen verbeteren. Het is van belang dat de gekozen therapievorm aansluit bij de persoonlijke voorkeuren en specifieke behoeften van de cliënt. Veel mensen met ASS zoeken ondersteuning op diverse levensgebieden, waaronder:

• Versterken van sociale vaardigheden
• Verbeteren van communicatievaardigheden
• Ontwikkelen van algemene vaardigheden
• Verdiepen van inzicht in anderen
• Vergroten van probleemoplossend vermogen
• Begeleiding bij werk- en studiegerelateerde vragen
• Omgaan met de diagnose autisme
• Opstellen van een sensorisch profiel
• Aanleren van structuur
• Stressmanagement
• Ontwikkelen van ontspanningstechnieken
• Versterken van zelfwaardering

Het streven is om op maat gemaakte therapieën aan te bieden die de levenskwaliteit van mensen met autisme op verschillende niveaus kunnen verrijken.

autisme therapie en diagnostiek in antwerpen

Praktijk IPO: Locaties

IPO Deurne

Herentalsebaan 421A
2100 Deurne

IPO Willebroek

Nieuwstraat 22
2830 Willebroek 

IPO Kapellen

Antwerpsesteenweg 95
2950 Kapeleln

IPO Antwerpen-Centrum

Tabakvest 87
2000 Antwerpen

IPO Antwerpen

Tabakvest 87
2000 Antwerpen Centrum

Contact (klik hier)

Privacy Policy | GDPR

Aanbod

  • Loopbaanbegeleiding
  • Groepssessies

    Openingsuren

    Consultaties: 
    Op afspraak (ma - zo)