ADHD en ADD

Op zoek naar een psycholoog of psychotherapie voor psychodiagnostiek en psychotherapie bij ADHD of ADD, bij IPO Antwerpen ben je aan het juiste adres.

ADHD, oftewel Attention Deficit Hyperactivity Disorder, is een gedragsstoornis dat wordt gekenmerkt door concentratietekort, impulsiviteit en hyperactiviteit, waarvan de oorsprong in de kindertijd plaatsvindt. Naarmate je als individu ouder wordt, vertoon je naar verloop van tijd meer progressieve verbeteringen. Er is pas sprake van ADHD als de aanwezigheid van deze kenmerken zodanig aanwezig is dat het als storend wordt ervaren door de persoon zelf, of door diens omgeving.

Behandelingen voor ADHD kunnen variëren, van gedragstherapie tot medicamenteuze interventies. Het begrip van ADHD en het bieden van aangepaste ondersteuning zijn essentieel om effectief om te gaan met de uitdagingen op het gebied van concentratie, hyperactiviteit en impulsiviteit.

De belangrijkste symptomen van ADHD onderverdeeld in de volgende categorieën:

1. Aandachtstekort

• Moeite met taakconcentratie: het afwerken van taken kan langer duren door afleidbaarheid en impulsiviteit, wat leidt tot meer fouten.
•  Moeite met luisteren naar instructies en gesprekken.
•  Problemen met het organiseren van taken en moeilijkheden bij het voltooien van taken van A tot Z.

2. Hyperactiviteit

•  Onrustig gedrag en moeite met stilzitten.
•  Sneller ervaren van verveling.
•   Moeite met het bezighouden met rustige of ontspannende activiteiten.

3. Impulsiviteit

•  Moeite met het volgen van regels en instructies.
•  Ongeplande acties zonder volledige overweging van mogelijke gevolgen.
•  Moeite met het afwachten van de eigen beurt.

Je hebt drie subtypes binnen ADHD
• ADHD van het onoplettende subtype: hierbij zijn de hyperactieve/impulsieve kenmerken in mindere mate aanwezig. (ADD)
•  ADHD van het hyperactieve/impulsieve subtype: hierbij zijn de onoplettende klachten in mindere mate aanwezig.
• ADHD van het gecombineerde subtype: hierbij is er hinder op beide domeinen. 

Diagnostiek

Een diagnostisch onderzoek voor het vaststellen van ADHD vereist een grondige aanpak op verschillende niveaus. Bij kinderen begint dit vaak met een diagnostisch interview bij de ouders, waarbij zowel moeilijkheden als talenten van het kind in kaart worden gebracht. Het onderzoek omvat ook aandacht voor de genetische component via een familiale anamnese, evenals de algemene ontwikkeling, opvoeding, en hulpverleningsgeschiedenis van het kind.

Daarnaast worden diagnostische testen gebruikt om aandacht en executieve functies te evalueren. Er kan overleg zijn met leerkrachten, schoolpersoneel, of het CLB. De uiteindelijke aanpak wordt bepaald door de specifieke hulpvraag van de cliënt. Deze uitgebreide benadering zorgt voor een efficiënte en accurate diagnose van ADHD.


Therapie

Een alomvattende benadering van behandeling omvat verschillende aspecten. Psychotherapie, waaronder cognitieve gedragstherapie (CGT) en contextuele therapie, speelt een cruciale rol in het creëren van een positief klimaat en het verbeteren van de levensomstandigheden. Deze benaderingen zijn essentieel voor het bereiken van langdurige effecten. Daarnaast is het aanbrengen van aanpassingen in de levensstijl van groot belang. Het optimaliseren van de omgeving, het introduceren van meer structuur, zorgen voor voldoende beweging en het minimaliseren van afleiding dragen allemaal bij aan een gezonde leefomgeving.

In sommige gevallen kan medicamenteuze behandeling ook nodig zijn, vooral bij complexe situaties. Voor advies over medicatie is het raadzaam om een arts, (kinder)psychiater of (kinder)neuroloog te raadplegen, aangezien zij de expertise hebben om de juiste medicamenteuze interventies voor te schrijven.

Over het algemeen blijkt een gecombineerde aanpak van psychotherapie, levensstijlaanpassingen en indien nodig medicamenteuze behandeling effectief te zijn in het verbeteren van de algehele levensomstandigheden 

therapie diagnostiek adhd

Praktijk IPO: Locaties

IPO Deurne

Herentalsebaan 421A
2100 Deurne

IPO Willebroek

Nieuwstraat 22
2830 Willebroek 

IPO Kapellen

Antwerpsesteenweg 95
2950 Kapeleln

IPO Antwerpen-Centrum

Tabakvest 87
2000 Antwerpen

IPO Antwerpen

Tabakvest 87
2000 Antwerpen Centrum

Contact (klik hier)

Privacy Policy | GDPR

Aanbod

  • Loopbaanbegeleiding
  • Groepssessies

    Openingsuren

    Consultaties: 
    Op afspraak (ma - zo)