Marsha Devis

Studies en langdurige opleidingen

Master in de Klinische Psychologie (Lid van Psychologencommissie, erkend visum FOD Volksgezondheid)
Specialisatie psychodiagnostiek (Oudergericht Pedagogisch Adviseren, Intelligentieonderzoek bij kinderen en jongeren, diagnostiek van ontwikkelingsstoornissen, gedrag en emotie bij kinderen en jongeren)

Bijkomende opleidingen

• Opleiding integratieve kindertherapie (Educatieve Academie – 1jaar)
• Vorming Motiverende gespreksvoering (VAD)
• Vorming gamegedrag bij jongeren (VAGGA)
• Leidraad kwaliteitsvolle diagnostiek (VVKP)Over Marsha


Beste ouders, kinderen, jongeren en jongvolwassenen,

Het leven kan een uitdaging zijn. Aangename periodes worden afgewisseld met periodes waarin je meer ontevredenheid of verhoogde spanning ervaart. In onze maatschappij liggen de verwachtingen hoog, we willen of moeten dan ook vele zaken combineren, er is onzekerheid, we twijfelen of we het wel goed doen of het gevoel overheerst dat we geen vat hebben op wat er allemaal gebeurt. Soms is het moeilijk om opnieuw een evenwicht te vinden na veranderingen of bots je op moeilijkheden waardoor je het gevoel hebt niet verder te kunnen. Soms zijn moeilijkheden al langer aanwezig maar heb je de stap naar de hulpverlening nog niet durven zetten.

Bij mij als psycholoog kunnen ouders, kinderen, adolescenten en jongvolwassenen terecht voor ondersteunende gesprekken. We gaan samen op zoek naar waar jij (en soms ook je omgeving) behoefte aan hebt en zoeken naar meer inzicht in wat moeilijk loopt. We kijken ook samen naar wat wel goed gaat en waar jouw sterktes en krachten liggen. Binnen de warme en emotioneel veilige context van de begeleiding, word je uitgenodigd je verhaal te doen en trachten we samen een groeiproces op gang te brengen dat jou meer mogelijkheden biedt om met moeilijkheden om te gaan. In de begeleiding met kinderen werk ik ook via spel, ik zie dit als een zeer rijke “kindertaal” waar zij op hun manier uitdrukking geven aan wat er allemaal binnen in ze leeft.

Begeleiding van ouder(s) met een specifieke opvoedingsvraag kan kort (3 à 4 gesprekken). Een langer durend traject is eveneens mogelijk.

Naast psychologische begeleiding doe ik ook aan psychodiagnostiek bij kinderen, adolescenten en jongvolwassenen. Hierbij is het voor mij steeds belangrijk om te benadrukken dat een mens, kind of jongere, steeds veel meer is dan zijn of haar diagnose. Een diagnose kan echter wel zinvol en nuttig zijn om bepaalde moeilijkheden beter te begrijpen en gepaste ondersteuning (individueel, thuis, binnen de opvoeding, op school) te voorzien zodat ieder zijn volle potentieel kan bereiken. Een goed diagnostisch traject zal ook steeds aandacht schenken aan de sterktes van de persoon.


Bij Marsha kan je terecht voor:

begeleiding van ouder(s) met opvoedingsvragen of opvoedingsmoeilijkheden

• begeleiding van kinderen, adolescenten/jongeren en jongvolwassenen:

• (hoog)begaafdheid en zijn specifieke uitdagingen
• emotionele moeilijkheden (depressie, angst, woede, verdriet, …)
• gedragsmoeilijkheden (“niet luisteren”, opstandig gedrag, agressie, …)
• identiteitsontwikkeling

• perfectionisme
• faalangst
• zelfbeeld
• Sociale angst
• opbouwen van veerkracht

• bij ingrijpende levensveranderingen (scheiding, ziekte, overlijden, ...)

• Individuele begeleiding kan gecombineerd worden met gezinssessies


Psychodiagnostiek bij kinderen, adolescenten en jongvolwassenen


Doelgroep

• Ouders
• Kinderen

• Adolescenten
• JongvolwassenenTalen

Nederlands

Marsha Devis Psycholoog

Op zoek naar een

Kinderpsycholoog
in Antwerpen (Deurne)

Bij Marsha Devis kan je terecht voor psychodiagnostiek en therapie voor kinderen, jongeren en gezinnen.

Praktijk IPO: Locaties

IPO Deurne

Herentalsebaan 421A
2100 Deurne

IPO Willebroek

Nieuwstraat 22
2830 Willebroek 

IPO Kapellen

Antwerpsesteenweg 95
2950 Kapeleln

IPO Antwerpen-Centrum

Tabakvest 87
2000 Antwerpen

IPO Antwerpen

Tabakvest 87
2000 Antwerpen Centrum

Contact (klik hier)

Privacy Policy | GDPR

Aanbod

  • Loopbaanbegeleiding
  • Groepssessies

    Openingsuren

    Consultaties: 
    Op afspraak (ma - zo)